Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Kazimierza Wielkiego w Skawinie

Życzę wszystkim

 

kurczak

 Nauczycielom, Pracownikom,  Rodzicom oraz Uczniom
aby Wielkanoc ogarnęła Was szczególną tradycją
i nowymi szczęśliwymi przeżyciami,
ale przede wszystkim by Wielkanoc umocniła Waszą wiarę, podniosła na duchu
i napełniła Wasze serca radością.

 

Dyrektor Szkoły Halina Buchowska

 

 

……………………………………………………………………………………………………..

INFORMACJE DLA RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW DZIECI/
OSÓB SPRAWUJĄCYCH PIECZE ZASTĘPCZĄ NAD DZIECKIEM
rozpoczynającym naukę w klasie I w roku szkolnym 2014/2015
 
 (zobacz tutaj …..)

           …………………………………………………………………………………………………..

UWAGA RODZICE!

Szkoła Muzyczna I stopnia w Skawinie przyjmuje wnioski o przesłuchania wstępne dzieci do klas pierwszych.

Dodatkowe informacje na www.smuzskawina.edu.pl

……………………………………………………………………………………………………

sp2_logo

 
to:
logo

 

talecik                                  szkola-ekspercka


 banner_budowa_sali1
d36d42c3d022472e1b2a7d61ea7eed5c