Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Kazimierza Wielkiego w Skawinie

Pierwszak w „DWÓJCE” w roku szkolnym 2012/2013

 

emot_uczniowie

Rozpoczęcie nauki szkolnej naszych uczniów to ważny moment w ich życiu. Jest to związane ze zmianą środowiska, przystosowaniem się do zupełnie nowych warunków. Głównym celem społeczności szkolnej jest stworzenie przyjaznego klimatu, życzliwej atmosfery, troski, które umożliwiłyby adaptację pierwszaków do funkcjonowania w szkole, wzmocniłyby poczucie bezpieczeństwa, w tym pierwszym, jakże ważnym okresie nauki.

W roku szkolnym 2012/2013 utworzono cztery klasy pierwsze. Dwie klasy samych siedmiolatków oraz dwa zespoły klasowe, w których uczą się dzieci sześcioletnie.

Początkowe zagubienie, niepewność, brak samodzielności pierwszaków był stopniowo eliminowany poprzez przemyślane działania opiekuńczo-wychowawcze. W trakcie tego najtrudniejszego okresu dla dziecka nauczyciele i starsi uczniowie pomagali dziecku w odnajdywaniu jego miejsca w grupie rówieśniczej i społeczności szkolnej. W szczególności dostosowaliśmy pracę naszej placówki do ich potrzeb:

 • najmłodsi mieli możliwość spędzania przerwy w sali lekcyjnej pod okiem wychowawcy, który zawsze był przy nich,
 • nauczyciele pomagali w czynnościach samoobsługowych /ubieranie się, pakowanie tornistrów, sprzątanie swojego miejsca pracy…./,
 • wychowawcy stwarzali sytuacje, w których uczniowie mogli wykazać się coraz większą samodzielnością /poruszanie się po szkole, wychodzenie z szatni do klasy, spożywanie posiłków, właściwe zachowanie się w szkole i poza nią/,
 • uczniowie mieli zapewnioną właściwą opiekę w czasie dogodnym dla rodziców, świetlica szkolna jest czynna w godz. 7.00 do 17.30,
 •  podczas pobytu w świetlicy dzieciom proponuje się wiele ciekawych form spędzania czasu wolnego i pomoc w przygotowaniu do zajęć.

Dziś możemy w pełni poszczycić się stwierdzeniem, że okres adaptacji  sześciolatków w naszej szkole zakończył się sukcesem. Udało się sprawić, że nasze maluchy czują się w szkole dobrze i bezpiecznie.

Mając na uwadze dobro milusińskich postaraliśmy się stworzyć im odpowiednie warunki:

 • zespoły klasowe liczą do 20 uczniów,
 • uczniowie klas pierwszych, mimo że placówka pracuje w systemie zmianowym, kończą naukę najpóźniej o 15.30,
 • dostosowane zostały metody i formy pracy do możliwości psychofizycznych dzieci, stosujemy pełną indywidualizację procesu kształcenia,
 • realizujemy edukacje w formie kształcenia zintegrowanego,
 • uczymy poprzez zabawę, dzięki czemu dzieci nie odczuwają różnicy między szkołą a przedszkolem,
 • dostosowaliśmy sale lekcyjne do potrzeb młodszych dzieci,  wyglądają podobnie jak w przedszkolu, posiadają część rekreacyjną,
 • dzieci najmłodsze uczą się na jednym piętrze, w jednej części korytarza,
 • posiadamy doskonale wyposażoną salę gimnastyczną i salę do zajęć gimnastyki korekcyjnej – dzięki czemu zapewniamy pełny rozwój fizyczny dziecka,
 • wykorzystujemy aktywizujące metody pracy i nowoczesną technologię – pracujemy z MULTIBOOKIEM, uczęszczamy na zajęcia w MULTICENTRUM,
 •  stworzyliśmy szeroką ofertę zajęć zwiększających szanse edukacyjne uczniów zdolnych i uczniów napotykających na trudności w nauce,
 • w szkole organizujemy liczne konkursy wiedzowe i artystyczne, w których maja możliwość popisać się dzieci najmłodsze,
 • realizujemy projekty np. „Świerszczykowy Klub Pożeraczy Liter”, „Indywidualizacja w procesie nauczania i wychowania” oraz programów promujących zdrowy tryb życia – „Owoce w szkole”, „Szklanka mleka”, „Colgate”, „Bezpieczna szkoła- bezpieczny uczeń”.

Pamiętamy, że okres przyjścia dziecka do szkoły to również okres zmiany form jego aktywności. Stopniowo dominującą formą staje się nauka, a działalność dziecka podlega ocenie. Ocena bieżących wiadomości i umiejętności uczniów w klasie piewszej jest oceną opisową. Dokonuje się jej w oparciu o arkusze diagnostyczne, karty pracy, wytwory prac uczniowskich oraz poprzez obserwację dziecka w naturalnych sytuacjach szkolnych. Dziecko, przychodząc do szkoły jest oceniane podobnie jak w przedszkolu, nie musi stresować się „jedynką”. Może w każdej sytuacji liczyć na pomoc wychowawców i pedagogów. Lubi naukę i szkołę, w której nie tylko się uczy, ale również miło spędza czas.

 

 

Home Dla ucznia Zapisy do 1 klasy- rok szkolny 2018/2019 Pierwszak w „DWÓJCE” w roku szkolnym 2012/2013