Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Kazimierza Wielkiego w Skawinie

Historyczne

karta_w_dziejach_historii

2016/2017

 

 

 

            W bieżącym roku szkolnym 2016/2017 koło historyczne skupi swoje zainteresowania wokół dziejów XX w. Głównym zajęciem młodych adeptów historii będzie poznanie dziejów Oddziałów Partyzanckich operujących w Beskidach oraz Gorcach pod hasłem „Masz synów w lasach Polsko…”. Celem zajęć jest propagowanie wśród uczniów najnowszej historii Polski, postaw obywatelskich i patriotycznych, i przede wszystkim poznanie szerszej działalności konspiracyjnej Polskiego Państwa Podziemnego podczas II wojny światowej oraz niepodległościowego podziemia antykomunistycznego działającego w byłym woj. krakowskim. Zajęcia mają również za cel upamiętnienie bohaterów dwóch konspiracji, pierwszej – niepodległościowej z czasów II wojny światowej, oraz drugiej  niepodległościowo-antykomunistycznej z lat 1944-1956.

            W ramach realizacji koła historycznego, uczniowie wylosują zagadnienia, na których temat będą gromadzić informacje: a) partyzanckie umundurowanie i uzbrojenie, b) dzieje Armii Krajowej c) Odziały Partyzanckie 1 pułku strzelców podhalańskich Armii Krajowej w Beskidach oraz Gorcach, d) niepodległościowe oddziały zbrojne w województwie krakowskim w latach 1944-1956, e) partyzancka codzienność. Śledząc dzieje oddziałów partyzanckich oraz postacie z nimi związane uczniowie poznają fakty i realia historyczne trudnych czasów niemieckiej okupacji oraz powojennego okresu stalinizmu.

            Finałem pracy uczniów będzie organizowany w czerwcu 2017 r. szkolny piknik historyczny, podczas którego zostaną zaprezentowane efekty pracy skawińskich młodych adeptów historii w postaci przygotowanej tematycznej wystawy „Masz synów w lasach Polsko… Szlakami oddziałów partyzanckich w Beskidach i Gorcach”, oraz stoisk tematycznych związanych z postaciami i dziejami oddziałów partyzanckich.

            Koło historyczne XX w. będzie się odbywało w każdy piątek
w godzinach 14.45 – 15.30 w sali nr 17. 

        

    Serdecznie zapraszam,
mgr Piotr Kazana
nauczyciel historii i społeczeństwa.