Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Kazimierza Wielkiego w Skawinie

Plan

 

 

 DNIA W ŚWIETLICY 

6:30-7:45 —– zajęcia dowolne w kącikach zainteresowań
7:45-8:30 —– przerwa śniadaniowa
8:30-9:30—–  przygotowanie uczniów do zajęć edukacyjnych
9:40-10:30—-zajęcia zorganizowane w grupach wiekowych /rozwijające zainteresowania czytelnicze, plastyczne, muzyczne, intelektualne, manualne, relaksacyjne/
11:00-14:30—-spożywanie obiadów w stołówce, gry i zabawy w kącikach zainteresowań
14:30-15:30—-zajęcia zorganizowane w grupach wiekowych /rozwijające zainteresowania czytelnicze, plastyczne, muzyczne, intelektualne, manualne, relaksacyjne/
15:30-17:00—-odrabianie zadań domowych

 

 

PLAN ZAJĘĆ ZORGANIZOWANYCH
PRZEZ WYCHOWAWCÓW W ŚWIETLICY SZKOLNEJ
2017/2018

 

 

Poniedziałek:

9:40-10:30*     Spotkania z ciekawą książką, zabawy relaksacyjne przy muzyce:
                         p. M. Drab, p. G. Sieprawska, p. D. Srokosz
14:30-15:30    Zajęcia czytelnicze „Baśnie, bajki, legendy”, gry i zabawy                                       muzyczno-ruchowe:
                        p. J. Cholewa, p. A. Orłowicz
15:30- 17:00   przygotowanie uczniów do zajęć edukacyjnych

 

Wtorek:

9:40- 10:30*    Zajęcia plastyczne, gry i zabawy integrujące grupę:
                          p. J. Cholewa, p. A. Orłowicz, p. D. Srokosz
14:30-15:30    Zajęcia czytelnicze z elementami bajkoterapii, zabawy rozwijające                         twórcze myślenie, (rebusy,łamigłówki, zagadki):
                       p.  G. Sieprawska, p. M. Drab
15:30- 17:00   przygotowanie uczniów do zajęć edukacyjnych

 

Środa:        

9:40- 10:30*    Gry i zabawy integrujące grupę, zaj. eksperymentalne:                                            „Dlaczego, po co, jak”
                         p. D. Srokosz,  p. G. Sieprawska, p. A. Orłowicz
14:30-15:30    Zajęcia manualne, zajęcia umuzykalniające:
                        p. M. Drab, p. J. Cholewa
15:30- 17:00   przygotowanie uczniów do zajęć edukacyjnych

 

Czwartek:

9:40- 10:30*   Zajęcia czytelnicze: „Czytanie na dywanie”, gry i zabawy ruchowe  
                      z wykorzystaniem elementów MRR Weroniki Sherborne:
                       p. A. Orłowicz,  p. M. Drab, p. G. Sieprawska

14:30- 15:30   Zajęcia muzyczno-ruchowe, zajęcia czytelnicze:
                        p. D. Srokosz, p. J. Cholewa
15:30- 17:00   przygotowanie uczniów do zajęć edukacyjnych

 

Piątek:
9:40 – 10:30*   Spotkania z przyrodą „Poszukiwacze przygód”
                      (ciekawostki z Polski i ze świata):
                         p. M. Drab, p. J. Cholewa, p. A. Orłowicz

14:30 – 15:30  Zajęcia rozwijające logiczne myślenie, gry logiczne,                                              rozgrywki warcabowe i szachowe:

                         p. G. Sieprawska, p. D. Srokosz
15:30 – 17:00  pomoc w odrabianiu zadań domowych

 

 

  • W miarę potrzeb i możliwości realizowane będą zamiennie zajęcia: ruchowe, zabawy ruchowe na placu zabaw, wyjście do Parku Miejskiego, zajęcia edukacyjne w terenie.