Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Kazimierza Wielkiego w Skawinie

Plan

 DNIA W ŚWIETLICY 

6:30-7:45 —– zajęcia dowolne w kącikach zainteresowań
7:45-8:30 —– przerwa śniadaniowa
8:30-9:30—–  przygotowanie uczniów do zajęć edukacyjnych
9:30-11:00—-zajęcia zorganizowane w grupach wiekowych /rozwijające zainteresowania czytelnicze, plastyczne, muzyczne, intelektualne, manualne, relaksacyjne/
11:00-14:30—-przerwa obiadowa, gry i zabawy w kącikach zainteresowań
14:30-15:30—-zajęcia zorganizowane w grupach wiekowych /rozwijające zainteresowania czytelnicze, plastyczne, muzyczne, intelektualne, manualne, relaksacyjne/
15:30-17:00—-odrabianie zadań domowych

 

PLAN ZAJĘĆ ZORGANIZOWANYCH
PRZEZ WYCHOWAWCÓW W ŚWIETLICY SZKOLNEJ
2016/2017 

 

   

 

Poniedziałek:

9:30-11:00      Spotkania z ciekawą książką, zabawy relaksacyjne przy muzyce:
                       p. J. Cholewa, p. E. Lebda
11:30-13:30    Język angielski dla klas 1-3  p. A. Kacprzak
13:50-14:35    Zajęcia sportowe p. B. Zwada
14:00-15:30    Zajęcia czytelnicze z elementami bajkoterapii:
                     p. M. Drab.   p. K. Więckowska, p. A. Drobnica
15:30- 17:00   przygotowanie uczniów do zajęć edukacyjnych

 

Wtorek:

9:30- 11:00    Gry i zabawy muzyczno-ruchowe, zajęcia plastyczne:
                     p. J. Cholewa, p. A. Drobnica, p. M. Drab
14:00-15:30   Zajęcia czytelnicze, zabawy rozwijające twórcze myślenie,
                  gry i zabawy ogólnorozwojowe:
                   p. E. Lebda, p. M. Drab, p. J. Cholewa
15:30- 17:00   przygotowanie uczniów do zajęć edukacyjnych

 

Środa:        

9:30- 10:30     Gry i zabawy integrujące grupę, zajęcia manualne:
                      p. M. Drab,  p. A. Drobnica, p. E. Lebda
11:45-14:45    Koło regionalne, Koło ekologiczne, Koło europejskie:
                      p. M. Leśniak, D. Kotula, B. Wesoły
13:50-14:35    Zajęcia sportowe p. B. Zwada
14:00-15:30    Zajęcia czytelnicze: „Baśnie, bajki, legendy”:
                      p. K. Więckowska, p. J. Cholewa
15:30- 17:00   przygotowanie uczniów do zajęć edukacyjnych

 

Czwartek:

9:30- 11:00    Zajęcia czytelnicze, zajęcia matematyczno – logiczne
                    /gry  strategiczne, rebusy, łamigłówki/:
                   p. A. Drobnica,  p. J. Cholewa  p. E. Lebda

14:00- 15:30   Zajęcia umuzykalniające, zajęcia czytelnicze:
                    p. M. Drab, p. J. Cholewa
15:30- 17:00   przygotowanie uczniów do zajęć edukacyjnych

 

Piątek:

8:50 – 9:40      Zajęcia rozwijające z j. angielskiego dla kl. 2   p. R. Giza
9:30 – 11:00    Zajęcia okolicznościowe:  p. J. Cholewa, p. M. Drab
10:00 – 11:00  Sztuka konstruowania gier p. A. Drobnica
14:00 – 15:30  Zajęcia okolicznościowe:
                      p. A. Drobnica, p. Lebda, p. K. Więckowska
15:30 – 17:00  pomoc w odrabianiu zadań domowych