Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Kazimierza Wielkiego w Skawinie

Bezpieczny Internet

 

internet

 

Adresaci: klasy III-VII

Czas realizacji: I/II 2018

Koordynatorzy: E. Puchała, D. Banach

 

Cele: 

√ zaprezentowanie uczniom zjawiska cyberprzemocy, uwrażliwienie ich na specyfikę problemu, związaną z poważnymi konsekwencjami tego typu działań zarówno dla ich ofiar jak i sprawców

√ uświadomienie uczniów nt. jakie są formy cyberprzemocy, jakie są odczucia oraz konsekwencje przemocy w sieci dla ofiar cyberprzemocy, jakich zasad zachowania w sieci należy przestrzegać, żeby zmniejszyć ryzyko stania się ofiarą, jakie mogą być konsekwencje przemocy w sieci dla sprawców tego typu działań, jak powinna zachować się ofiara cyberprzemocy i gdzie może szukać pomocy

 

Metody:

» zgłoszenie inicjatywy Dnia Bezpiecznego Internetu

» 2 godzinne zajęcia edukacyjne (warsztatowe) nt. bezpieczeństwa w sieci

» konkurs (grafika komputerowa, prace plastyczne) pt. „Zaplątani w sieci”

» wystawa prac konkursowych

» aktualizacja materiałów dotyczących zagrożenia w sieci dla RODZICÓW na stronie internetowej SP2.

 

Harmonogram:

 

  • zgłoszenie inicjatywy Dnia Bezpiecznego Internetu – 10.01.2018
  • zajęcia edukacyjne (warsztatowe) nt. bezpieczeństwa w sieci – 15 -26.01.2018
  • konkurs (grafika komputerowa, prace plastyczne) pt. „Zaplątani w sieci”  –           16.01.–28.02. 2018
  • aktualizacja materiałów dotyczących zagrożenia w sieci dla RODZICÓW na         stronie internetowej SP2 – 1-10.02.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Home Projekt Projekty 2017/2018 Bezpieczny Internet