Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Kazimierza Wielkiego w Skawinie

Projekt matematyczny i fizyczny: Lepsza szkoła

 

 

 logo_LS

Adresaci: klasy IV-VII (matematyka)
                     klasy VII (fizyka)

Czas realizacji: rok szkolny 2017/2018 (3 razy w ciągu roku) 

Koordynatorzy: nauczyciele matematyki oraz fizyki

 

Cele: 

√ systematyczne sprawdzanie wiedzy i umiejętności uczniów szkoły podstawowej z zakresu matematyki oraz monitorowanie ich postępów w nauce podczas całego roku szkolnego

 

Metody: test sprawdzający wiedzę

 

Harmonogram:

 

data działania
IX 2017 Przeprowadzenie Sesji nr 1.
do 15 X 2017 Analiza i omówienie z uczniami.
II 2018 Przeprowadzenie Sesji nr 2.
do 15 III 2018 Analiza i omówienie z uczniami.
VI 2018 Przeprowadzenie Sesji nr 3.
do 10 VI 2018 Analiza i omówienie w zespole matematyczno- przyrodniczym.

 

 

Home Projekt Projekty 2017/2018 Projekt matematyczny i fizyczny: Lepsza szkoła