Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Kazimierza Wielkiego w Skawinie

Harmonogram

 

 

 SPOTKAŃ Z RODZICAMI W SP2 W SKAWINIE

W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

 

 

WRZESIEŃ – Pierwsze spotkanie wychowawców z rodzicami.

 • KLASY I – IV           27. 09. 2017    środa             godz. 17.30
 • KLASY V – VII         28. 09. 2017    czwartek       godz. 17.30 

 

PAŹDZIERNIK – Dzień otwarty 

 • KLASY I – VII            17. 10. 2017   wtorek    godz. 17.30-18.30 

 

LISTOPAD –  Spotkania z wychowawcami i nauczycielami przedmiotów. Informacja o postępach w nauce.
Pedagogizacja rodziców.

 • KLASY I – IV              21. 11. 2017    wtorek    godz. 17.30
 • KLASY V – VII           22. 11. 2017    środa      godz. 17.30

 

GRUDZIEŃ – Dzień otwarty

 • KLASY I – VII            12. 12. 2017  wtorek   godz. 17.30-18.30 

 

STYCZEŃ– Spotkania z wychowawcami i nauczycielami przedmiotów. Informacja o zachowaniu i wynikach w nauce za I półrocze.

 • KLASY I – IV             16. 01. 2018    wtorek      godz. 17.30
 • KLASY V – VII           17. 01. 2018    środa       godz. 17.30

 

MARZEC – Dzień otwarty

 • KLASY I – VII            13. 03. 2018   wtorek    godz. 17.30-18.30 

 

KWIECIEŃ – Spotkania z wychowawcami i nauczycielami przedmiotów. Informacja o postępach w nauce.
Pedagogizacja rodziców.

 • KLASY I – IV               17. 04. 2018    wtorek     godz. 17.30
 • KLASY V – VII            18. 04. 2018    środa       godz. 17.30 

 

MAJ – Dzień otwarty – spotkania z rodzicami uczniów zagrożonych ocenami niedostatecznymi.

 • KLASY I – VII            15. 05. 2018   wtorek    godz. 17.30-18.30 

 

CZERWIEC – Spotkanie z wychowawcami i nauczycielami przedmiotów. Informacja o ocenach przewidywanych z zajęć edukacyjnych i zachowania.

 • KLASY I – IV             05. 06. 2018   wtorek     godz. 17.30
 • KLASY V – VII           06. 06. 2018   środa       godz. 17.30
 

 

Z przyczyn organizacyjnych istnieje możliwość zmiany terminu.

 

 

 

Home Harmonogram Harmonogram