Akademia Bezpiecznego Puchatka

 

 

puchatek

Tytuł projektu: projekt z zakresu edukacji wczesnoszkolnej i profilaktyki
Akademia Bezpiecznego Puchatka

Adresaci: klasy I

Czas realizacji: I okres roku szkolnego 2020/2021

Koordynatorzy: wychowawcy klas I (M. Leśniak, B. Tyrała )

Cele: 

Uczeń:

 √ wie, że w domu, w szkole i na podwórku należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa,

 √ zna zasady dotyczące bezpieczeństwa w domu, w szkole i na podwórku,

√ potrafi przewidzieć konsekwencje swoich działań,

√ zna numery alarmowe policji, straży pożarnej, pogotowia ratunkowego, europejskiego numeru alarmowego,

√ potrafi wezwać pogotowie,

√ umie odegrać scenkę na zadany temat

Metody: burza mózgów, obserwacja, pokaz, rozmowa kierowana, słowne – opowiadania, instrukcje, ukierunkowanie dziecka na samodzielne działanie, zdobywanie samodzielnych doświadczeń

Harmonogram:

data działania
IX 2020 Przeprowadzenie zajęć na temat: Bezpieczeństwo na drodze
X 2020 Przeprowadzenie zajęć o tematyce: Bezpieczeństwo w szkole i na wycieczce
XI 2020 Przeprowadzenie zajęć na temat: Bezpieczeństwo w domu
XII 2020 Przeprowadzenie zajęć na temat: Bezpieczeństwo w Internecie
XII 2020 Przystąpienie do Ogólnopolskiego Testu Bezpieczeństwa