Masz synów w lasach Polsko…

 

 

synowie

Celem projektu, skierowanego do uczniów klas V i VI uczęszczających na koło zainteresowań historycznych XX wieku, jest popularyzowanie wśród młodzieży wiedzy o bohaterach Armii Krajowej, najnowszej historii Polski oraz regionu. Poprzez udział w wycieczkach uczniowie poznają miejsca pamięci związane z działalnością partyzancką w najbliższej okolicy. Wśród założeń projektu jest również integrowanie uczniów i nauczycieli wokół wspólnego działania i rozbudzanie aspiracji poznawczych i twórczych.