Szkolny Klub Wolontariatu

 

 

10

Projekt ten ma formę ogólnopolskiego konkursu przeznaczonego dla uczniów klas IV-VI, a jego zadaniem jest rozwijanie wśród dzieci i młodzieży postawy zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy, otwartości i wrażliwości na potrzeby innych, kształtowanie postaw altruistycznych oraz dostarczanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu.

 

 

Szkolny klub wolontariatu

Konkurs przeprowadzony zostanie w okresie od 29 listopada 2016 r. do 29 maja 2017 r. Szkoły, które wykonają zadania przewidziane regulaminem konkursu, otrzymają certyfikaty „Szkolny klub wolontariatu” oraz zaświadczenia o ukończeniu kursu.

Regulamin konkursu:

  • Celem konkursu jest rozwijanie wśród dzieci i młodzieży postawy zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy, otwartości i wrażliwości na potrzeby innych, kształtowanie postaw altruistycznych, dostarczanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu. Szkoły przystępujące do konkursu przyjmą na siebie zadania, których wykonanie będzie oceniane przez jury punktowo, w skali od „1″ do „10″. Warunkiem otrzymania tytułu i dyplomu „Szkolny klub wolontariatu” jest uzyskanie co najmniej 80% punktów za wykonanie 8 z 11 zadań. W skład jury wchodzą przedstawiciele organizatora konkursu.

Samorząd Uczniowski wraz z opiekunami w związku z realizacją projektu „Szkolny Klub Wolontariatu” zwraca się z prośbą o włączenie się w następujące zadania, które maja być wykonane  od 20  do 31 marca:

  1. Konkurs plastyczny „Pomocna dłoń” -plakat w dowolnym formacie, wykonany dowolną techniką ( z każdej klasy min. jeden plakat- praca indywidualna wykonana w domu lub grupowa  wykonana np. na godzinie wychowawczej).
  2. Konkurs literacki „Pomaganie jest fajne”– wiersz lub opowiadanie (min. 1 na klasę).
  3. Zbiórka darów dla ubogich z okazji Świąt Wielkanocnych „Kilogramy dobra” –rywalizacja klas. Dary zbieramy w salach lekcyjnych w pudłach, kartonach itp. SU zajmie się ich odbiorem, ważeniem oraz segregacją.

Zwycięska klasa otrzyma słodką niespodziankę.

SU zajmie się ich odbiorem, ważeniem oraz segregacją .

Podsumowanie tygodnia wolontariatu odbędzie się 6 kwietnia. W czasie festiwalu wieńczącego realizację projektu  nastąpi rozstrzygnięcie konkursów: Pomocna dłoń, kilogramy dobra, Pomaganie jest fajne.