REGULAMIN PRZYZNAWANIA TYTUŁU

 

PRYMUSA SZKOŁY  rok szkolny 2016/2017

 

  1. Prymusem szkoły może zostać uczeń klas IV-VI, który w klasyfikacji rocznej otrzymał najwyższą średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz wzorową ocenę z zachowania w klasyfikacji rocznej. W klasie VI pod uwagę brana będzie średnia ocen i ocena z zachowania w klasyfikacji rocznej, a nie końcowej.
    Tytuł przyznawany jest jednemu z uczniów raz w roku szkolnym.
  2. W przypadku, gdy kilku kandydatów uzyska tę samą ilość punktów o zwycięstwie decyduje liczba punktów zdobyta w konkursach przedmiotowych.
    Osiągnięcia kandydatów zostają ocenione według następującej skali punktów.

Konkursy szkolne
I miejsce -4p.
II miejsce – 3p.
III miejsce – 2p.
Wyróżnienie – 1p.

Konkursy gminne
I miejsce – 6p.
II miejsce – 5p.
III miejsce – 4p.
Wyróżnienie – 3p.

Konkursy powiatowe, rejonowe
I miejsce – 8p.
II miejsce- 7p.
III miejsce- 6p.
Wyróżnienie – 5p.

Konkurs wojewódzki, ogólnopolski, międzynarodowy
I miejsce – 10p.
II miejsce- 9p.
III miejsce- 8p.
Wyróżnienie – 7p.

3. „Prymusa” wyłania zespół ds. rozpoznawania i wspierania uzdolnień uczniów po wnikliwym przeanalizowaniu wszystkich osiągnięć.
4. O tytule „Prymusa”  Dyrektor Szkoły informuje podczas uroczystego zakończenia roku szkolnego wraz z wręczeniem laureatowi dyplomu, statuetki oraz nagrody książkowej. Rodzice ucznia otrzymują list gratulacyjny.

 

 

 

Zespół ds. rozpoznawania i wspierania uzdolnień uczniów