Kampania Społeczna XI edycja No Promil, No Problem

 

 

 

 

Tytuł projektu: Kampania Społeczna XI edycja No Promil, No Problem

 

Adresaci: klasy I – VIII

 

Czas realizacji: rok szkolny 2017/2018

 

Koordynatorzy: Anna Główka, Urszula Korczyńska

 

Cele: 

Głównym celem kampanii społecznej „NO PROMIL – NO PROBLEM” 2018 jest ograniczenie na terenie Małopolski liczby osób pod wpływem środków psychoaktywnych za kierownicą oraz zmiana społecznego nastawienia wobec nietrzeźwych kierowców – wzmocnienie postawy krytycznej u pasażerów pojazdów, których kierowca wzbudza wątpliwości co do stanu trzeźwości.

 

Metody:

  • Szkolenie koordynatorów;
  • Udział uczniów klas VII w szkoleniu dot. prowadzenia „debaty oksfordzkiej”;
  • Udział uczniów w konkursie plastyczno-literackim;
  • Przygotowanie przez uczniów gazetki (przewiązka);
  • Prowadzenie debat w wybranych klasach VII i VIII przez przeszkolonych uczniów;
  • Przeprowadzenie przez wychowawców zajęć profilaktycznych wg podanych scenariuszy;
  • Przeprowadzenie przez wychowawców pogadanki na temat celów kampanii podczas zebrań z rodzicami;
  • Audycja w szkolnym Radio Gadu-Gadu ?
  • Podsumowanie akcji

 

Harmonogram:

 

data działania
3 X 2018  Szkolenie koordynatorów.
Do 15 X 2018r. Przygotowanie przez uczniów gazetki (przewiązka).
25 X 2018 Udział uczniów klas VII w szkoleniu dot. prowadzenia „debaty oksfordzkiej”.

 

Do 30 XI 2018 Udział uczniów w konkursie plastyczno-literackim;

 

XI 2018r. Prowadzenie debat w wybranych klasach VII i VIII przez przeszkolonych uczniów.

 

XI – XII Przeprowadzenie przez wychowawców zajęć profilaktycznych wg podanych scenariuszy.
20, 21 XI 2018r. Przeprowadzenie przez wychowawców pogadanki na temat celów kampanii podczas zebrań z rodzicami.

Rozdawanie przez uczniów ulotek kampanii oraz deklaracji.

XII 2018r. Audycja w szkolnym Radio Gadu-Gadu ?
Koniec XI 2018r. Podsumowanie akcji (5 min. spotkania w klasach:3-osobowa grupka uczniów odczyta list do kierowcy i przedstawi symbole kampanii).