Cukierki- program profilaktyki uzależnień

 

cukierek

Zadaniem projektu jest przybliżenie pierwszoklasistom podstawowych informacji na temat środków uzależniających i zagrożeń z nimi związanych. Zakłada on również kształtowanie u uczniów postawy dystansu w relacjach z osobami nieznajomymi i umiejętności troski o własne bezpieczeństwo w relacjach z innymi. Pozwala także rozwijać u najmłodszych uczniów postawy szacunku i zaufania w stosunku do szkolnego personelu pedagogicznego i technicznego, jako osób mogących udzielić wsparcia w problemach wydarzających się na terenie szkoły.