Exchanging Christmas Cards

 

 

języki

Projekt ma na celu podniesienie jakości oferty edukacyjnej oraz zmotywowanie uczniów do nauki języków obcych (wzbogacanie słownictwa, rozwijanie kompetencji językowych). Pozwoli także zdobywać wiedzę na temat geografii i kultury krajów europejskich i rozwijać w uczniach ciekawość świata, tolerancję wobec innych nacji.

 

 

 

 

 Angielski , kartki świąteczne

W listopadzie 2016 zgłosiliśmy  propozycję projektu na platformie e-twinning , korespondowaliśmy  z zainteresowanymi szkołami  z Grecji, Hiszpanii, Chorwacji, Litwy, Włoch, Turcji, ustalenie szczegółów współpracy.

W grudniu 2016 – chętni uczniowie klas 3-6 wykonują kartki świąteczne, na lekcjach języka angielskiego wpisywali życzenia bożonarodzeniowe; wysłanie kartek do wyżej wymienionych szkół.

W styczniu 2017 – czytanie kartek świątecznych w trakcie zajęć lekcyjnych, szukanie informacji dotyczących poszczególnych krajów (położenie, stolica, atrakcje turystyczne, tradycje i zwyczaje świąteczne, klimat), prezentacja kartek na gazetkach na korytarzu i w sali nr1.