Każdy WAT na wagę złota II –

czyli małopolskie dzieci i młodzież uczą się jak efektywnie oszczędzać energię w szkole

 

EURONET

Adresaci: klasy I-VIII

Czas realizacji: rok szkolny 2018/2019

Koordynatorzy: E. Stachura- Góra, A. Bylica

 

Cele: 

√ zaktywizowanie dzieci i młodzieży z małopolskich gmin w zakresie wdrażania w swoich szkołach działań na rzecz oszczędności energii i ochrony klimatu
√ ograniczenie zużycia energii w budynkach publicznych poprzez wdrożenie innowacyjnej metodologii 50/50, która zakłada aktywne zaangażowanie użytkowników budynków w proces zarządzania energią w budynkach oraz uczy ich ekologicznych zachowań poprzez konkretne działania

√ podniesienie wiedzy i świadomości uczniów w zakresie wykorzystania energii w szkole: pochodzenie, zużycie, straty, efektywność, oszczędzanie
√ zmiana zachowań uczniów i nauczycieli dotyczących wykorzystania energii
√ zaangażowanie społeczności szkolnej w zarządzanie energią w szkole w celu osiągnięcia lepszej efektywności energetycznej

Metody: zajęć praktycznych, obserwacji

 

Harmonogram przebiegu projektu w roku szkolnym 2018/2019

Lp. termin zadanie
1. wrzesień 2018 Wycieczka do ekospalarnii śmieci w Krakowie.
2. październik 2018 Przygotowywanie plakatów i audycji przypominającej o realizacji projektu i potrzebie oszczędzania energii elektrycznej.
3. listopad 2018 Audycja oraz oplakatowanie szkoły.
4. grudzień 2018/styczeń 2019 Dokonanie wyliczeń zużycia prądu, gazu i wody w roku 2018. Przygotowanie raportu w celu przedstawienia w gminie.
5. wrzesień 2018-grudzień 2019 Długoterminowe pomiary temperatury i oświetlenia wykonywane we wszystkich pomieszczeniach szkoły. Monitorowanie zużycia prądy, gazu i wody.
6. styczeń 2019-marzec 2019 Podsumowanie projektu.