ODPAKOWANI –projekt ekologiczny

odpakowani

 

 

Jest  to ogólnopolski projekt aktywnej edukacji ekologicznej oraz kampania informacyjno– edukacyjna mająca na celu wzrost świadomości ekologicznej w zakresie gospodarki odpadami opakowaniowymi wśród dzieci od 6 do 12 lat oraz ich opiekunów. 

Organizatorem projektu jest Agencja Wydawnicza Aga Press , która jest również wydawcą pism edukacyjnych dla dzieci i młodzieży.

Projekt ma na celu  rozbudzanie ciekawości i podnoszenie świadomości ekologicznej młodego pokolenia, prezentowanie dobrych praktyk, a także rozwijanie zachowań prospołecznych, pobudzanie kreatywności i budowanie pozytywnych trendów wokół segregacji opakowań, która ma kojarzyć się wyłącznie z czymś przyjemnym, pożytecznym,
a nawet opłacalnym. 

W okresie od stycznia do końca czerwca 2016 r. uczniowie należący do Szkolnego Koła Ekologicznego będą  dowiadywali się, jak właściwie i świadomie dbać o czystość naszej planety, zaczynając od siebie i swojego najbliższego otoczenia.

Przez cały rok szkolny, poprzez udział w konkursach, korzystanie z odpowiednich pomocy dydaktycznych, atrakcyjnych publikacji, gier, zabaw i filmów dla dzieci uczniowie w czasie lekcji i poza szkołą będą się uczyli nie tylko jak rozpoznawać odpady i je segregować, ale również jak wykorzystać to, co na pierwszy rzut oka jest bezużyteczne.

 Takie proekologiczne zachowania będą propagowane wśród społeczności szkolnej.

 

                                                                                     Koordynator projektu- Danuta Kotula