Oswajamy ortografię

 

ortogr

Celem projektu jest uwrażliwienie uczniów klas IV-VI na kulturę języka, a także propagowanie posługiwania się językiem ojczystym w sposób swobodny, poprawny pod względem ortograficznym, gramatycznym i interpunkcyjnym. Popularyzuje on również wyrabianie nawyku korzystania ze słownika ortograficznego, rozwija poczucie estetyki i zachęca do czytania szyldów, reklam, napisów, etykiet na opakowaniach towarów, zapamiętywania wzrokowego, zwracania uwagi na błędy. Kształtuje wrażliwość językową i umiejętność słuchania opinii innych osób, dzielenia się w grupie rolami i zadaniami, dokonywania oceny pracy grupy.