Projekt – „Chodź, opowiem ci bajeczkę”

 

księga

 

Tytuł projektu: projekt edukacji wczesnoszkolnej
Chodź opowiem Ci bajeczkę…

Adresaci: klasy I

Czas realizacji: rok szkolny 2018/2019

Koordynatorzy: J. Juraszczyk- Felczak, A. Wiewióra

Cele: 

  • kształtowanie u dzieci koncentracji uwagi i rozwijanie ich wyobraźni oraz twórczego myślenia.
  • w trakcie spotkań uczniowie zapoznają się z treściami bajek czytanych i inscenizowanych przez nauczycieli oraz słuchają muzycznych improwizacji.
  • kształtowanie umiejętności uważnego słuchania
  • kształtowanie umiejętności płynnego wypowiadania się stosując adekwatnie do sytuacji techniki języka mówionego
  • kształtowanie umiejętności wykonywania prac plastycznych inspirowanych wyobraźnią, bajka
    i muzyką

Metody: podająca, problemowa, działań praktycznych

Harmonogram:

data działania
listopad Czytanie bajki terapeutycznej
grudzień Czytanie bajeczki
czerwiec Czytanie bajeczki