Projekt ekologiczny: Sklep? wysypisko: ulica jednokierunkowa?

 

 

sklep

Celem projektu, skierowanego do wszystkich uczniów SP2, jest wdrażanie i utrwalanie wśród nich nawyku segregowania odpadów na terenie szkoły oraz uświadomienie problemów związanych z produkcją nadmiernej ilości śmieci.