Projekt matematyczny i fizyczny: Lepsza szkoła

 

 

 logo_LS

Tytuł projektu: projekt matematyczny i fizyczny
Lepsza szkoła

Adresaci: klasy IV-VIII (matematyka)
                     klasy VII (fizyka)

Czas realizacji: rok szkolny 2018/2019 (3 razy w ciągu roku)

Koordynatorzy: nauczyciele matematyki oraz fizyki

Cele: 

√ systematyczne sprawdzanie wiedzy i umiejętności uczniów szkoły podstawowej z zakresu matematyki oraz monitorowanie ich postępów w nauce podczas całego roku szkolnego

Metody: test sprawdzający wiedzę

Harmonogram:

data działania
IX 2018 Przeprowadzenie Sesji nr 1.
do 15 X 2018 Analiza i omówienie z uczniami.
II 2019 Przeprowadzenie Sesji nr 2.
do 15 III 2019 Analiza i omówienie z uczniami.
VI 2019 Przeprowadzenie Sesji nr 3.
do 10 VI 2019 Analiza i omówienie w zespole matematyczno- przyrodniczym.