Śladami świętych i błogosławionych

 

duch-swiety.jpg

Projekt ma na celu zainteresowanie ucznia tematem świętości i doskonałości religijnej oraz poznanie życiorysu wybranych świętych rówieśników i patronów polskich.

 

 

Celem Projektu jest:

 • Zainteresowanie ucznia tematem świętości i  doskonałości religijnej.
 • Uczeń rozumie i wie kim jest święty.
 • Poznanie życiorysu wybranych świętych  rówieśników i patronów  polskich.
 • Uczeń potrafi wyszukiwać w różnorodnych źródłach cennych i kluczowych                  informacji
 • Uczeń potrafi współpracować w grupie i dzielić się  swoją wiedzą.
 • Uczeń prezentuje swoją wiedzę i  talent na forum klasy i przed młodszymi                  kolegami.

 

 Harmonogram Projektu:

 • Zapoznanie uczniów klas 5-6 z tematyką projektu oraz wybranie  przez  uczniów świętego, którego będą prezentować ( 1 i 2 tydzień marca),
 • Uczniowie wyszukują istotne wiadomości o życiu świętego, przygotowują, krótki życiorys czy też scenariusz zawierający najważniejsze informacje o tym świętym i przedstawiają to katechecie (do końca marca),
 • Uczniowie wykonują stój lub kukiełkę przedstawiającą wybranego świętego (miesiąc kwiecień),
 • Uczniowie prezentują wybranego świętego podczas lekcji Religi (maj),
 • Orszak świętych na terenie szkoły oraz prezentacja kukiełek świętych na szkolnym korytarzu (maj),
 • Zaprezentowanie najciekawszych postaci świętych wobec rówieśników i uczniów młodszych klas (czerwiec),
 • Podsumowanie projektu na lekcjach religii.

 

                                                                                     Beata Drążek