Wśród bogów na Olimpie

 

 

 

Tytuł projektu: Wśród bogów na Olimpie

Adresaci: 5a, 5b, 5c, 5d, 5e

Czas realizacji: rok szkolny 2018/ 2019 (październik, listopad)

Koordynatorzy: mgr Aleksandra Węgrecka

Cel ogólny: utrwalenie wiedzy dotyczącej greckich bogów i greckiej mitologii;

Cele szczegółowe:

Uczeń:

– rozwija swą kreatywność, wyobraźnię, zdolności aktorskie,

– doskonali umiejętność selekcji i prezentowania zdobytych informacji, a także przemawiania na forum grupy,

–  rozwija umiejętność pracy w zespole;

Metody: drama, pogadanka, burza mózgów;

Forma realizacji:

Uczniowie wybierają bądź losują postać greckiego boga, bogini, herosa (np. Afrodyta, Herkules, Zeus, Atena, Hades itd.) Ich zadaniem będzie wcielenie się w wybraną postać poprzez zaprojektowanie odpowiedniego kostiumu, dobranie rekwizytów (atrybutów), a także przyswojeniu wiedzy na temat bohatera greckiego mitu i umiejętności przekazania tej wiedzy na forum większej grupy.   
1) Wstęp: wspólnie z nauczycielem uczniowie zastanawiają się jak wyobrażano sobie poszczególnych greckich bogów: strój, atrybuty, charakterystyczne cechy wyglądu. Wymieniają najbardziej znane mity, w których pojawiają się interesujący ich bogowie
(1 godzina lekcyjna)  
2)
W domu uczniowie przygotowują stroje i rekwizyty, które pozwolą im upodobnić się do odgrywanych postaci. Korzystając z różnych źródeł informacji (podręcznik, Internet, książki) przygotowują krótką prezentację ustną dotyczącą greckiego boga, bogini.   
3)
Cześć główna: podczas lekcji historii przebrani za bogów olimpijskich uczniowie odwiedzają wybraną klasę IV bądź V. Obserwatorzy projektu starają się zgadnąć, do której z postaci mitologicznych nawiązują stroje i rekwizyty ucharakteryzowanych uczniów, którzy następnie w kilku zdaniach krótko prezentują swoją postać np. „Mam na imię Afrodyta. Wyłoniłam się z morskiej piany. Jestem boginią miłości …”.       (1 godzina lekcyjna)  
4)
Podsumowanie efektów pracy, ocena (1 godzina lekcyjna)