Wszystkie Kolory Świata (pod patronatem Unicef)

 

 

kolory

Podstawowym założeniem projektu jest kształtowanie wśród uczniów klas IV-VI postawy tolerancji i otwarcia na inne kultury, a także zebranie środków pieniężnych na ratowanie życia dzieci w Angoli.

 

 

PROJEKT UNICEFU: Wszystkie kolory świata w roku szkolnym 2016/17.

Harmonogram projektu:
Wszystkie kolory świata w SP 2 w Skawinie w roku szkolnym 2016/17:

  •  Zapoznanie się z zasadami projektu: regulaminem i opisem  (październik –             listopad)
  • Wyznaczenie nauczyciela, który zobowiąże się do koordynowania projektu,
  • Zarejestrowanie szkoły, jako uczestnika projektu na stronie www.unicef.pl do           30 października, 
  • Przeprowadzenie projektu w szkole:

–  zapoznanie uczniów z projektem i głównym jego celem podczas lekcji           religii – listopad
–  omówienie zasad i sposobu wykonania laleczki podczas lekcji zajęć            technicznych – listopad
–  uczniowie   wykonują w domu wg. formy laleczkę, (od końca listopada        2016 do stycznia 2017),
–  wystawa laleczek, które wykonali uczniowie od 11 do 17 stycznia, a               następnie 17 stycznia,  sprzedaż na szkolnej aukcji.

  • Po zakończeniu projektu wypełnienie formularza raportu końcowego przez               Koordynatora
  • Dokonanie wpłaty funduszy zebranych w ramach akcji „Wszystkie Kolory                   Świata”  (do 28 lutego)

 

 

 

kres

 

 

20170113_185149

     

 Efekty działań  projektu Unicef – Wszystkie Kolory świata.

                             W listopadzie 2016 r., na lekcjach zajęć technicznych i religii, uczniowie klas 4-6, zostali zapoznani z zasadami i regulaminem projektu. Został im również przedstawiony cel i główne zamierzenia projektu. Następnie uczniowie przygotowywali – szyli wg. podanego wzoru lalki
 z różnych kontynentów świata.  Kolejnym krokiem była wystawa lalek na szkolnym korytarzu, w czasie uroczystości 85-lecia Szkoły, a ostatecznie ich sprzedaż na szkolnej aukcji. W akcji wzięło udział 86 uczniów. Zebrane pieniądze w kwocie 2102 zł. zostały przekazane na potrzeby fundacji Unicef.
                           Udział w projekcie był okazją do rozwijania  w dzieciach wrażliwości na potrzeby innych. Uczniowie poznali ogromne problemy i niedostatki dzieci Afryki. Wykazały się dużą solidarnością, współczuciem i troskę wobec potrzeb dzieci dotkniętych bólem, smutkiem i biedą. Mieli również okazję poznać rolę fundacji Unicef w naszym środowisku. Dzięki włączeniu się w realizację projektu uczniowie obudzili swoją naturalną wrażliwość, empatię dla drugiego człowieka, troskę o potrzeby innych.  To był czas nie tylko dobrej zabawy i pracy nad laleczką, ale również nauki i głębokiej refleksji.

                              Wszystkim uczniom oraz ich Rodzicom serdecznie dziękujemy za udział w akcji i wielkie zaangażowanie.
                          

 

Koordynator akcji: Beata Drążek