Plan

 DNIA W ŚWIETLICY 2023/2024

 

6:30-7:30 —– zajęcia dowolne w kącikach zainteresowań (gry i zabawy świetlicowe)
7:30-8:00 —–przygotowanie uczniów do zajęć edukacyjnych
8:00-8:30 —– przerwa śniadaniowa
8:30-9:30—- zajęcia zorganizowane w grupach wiekowych /rozwijające zainteresowania czytelnicze, plastyczne,                           muzyczne, intelektualne, manualne, relaksacyjne/
11:30-14:30—-  gry i zabawy w kącikach zainteresowań    
14:30-15:30—-zajęcia zorganizowane w grupach wiekowych /rozwijające zainteresowania czytelnicze, plastyczne,                            muzyczne, intelektualne, manualne, relaksacyjne/
15:30-17:00—- odrabianie zadań domowych
17:00-17:30—- czynności porządkowe          
     

 

 

 

 

* W miarę potrzeb i możliwości realizowane będą zamiennie zajęcia ruchowe: gry i zabawy ruchowe na szkolnym placu zabaw, wyjścia do parku miejskiego.