Healthy English

 

 

Tytuł projektu: projekt z języka angielskiego Healthy English

Adresaci: klasy III i IV

Czas realizacji: rok szkolny 2018/2019

Koordynatorzy: nauczyciele j. angielskiego

Cele:-propagowanie zdrowego stylu życia

-rozwijanie słownictwa związanego ze zdrowym odżywianiem

-zastosowywanie określonych struktur gramatycznych

-kształtowanie postaw pro-zdrowotnych

-stworzenie uczniom warunków do praktycznego wykorzystania języka

 

Metody: metoda projektu

Harmonogram: cały rok