„Szkoła z pasją pomagania”.

 

 

 

 

Rok 2018/19 – projekt charytatywny – „Szkoła z pasją pomagania”.

Adresaci: wszyscy uczniowie klas I-VIII

Czas realizacji: od 1 października 2018 roku do 31 maja 2019 roku

Koordynatorzy: Beata Drążek i Elżbieta Stachura-Góra

 

 

Cele: 

 1. Uwrażliwienie młodzieży na potrzeby osób nieuleczalnie chorych i wskazanie możliwości udzielania właściwej pomocy.
  2. Wzmacnianie edukacyjnej roli organizacji pożytku publicznego.
  3. Zbudowanie pozytywnego wizerunku wolontariusza, pokazanie korzyści i zmian zachodzących w wolontariuszach.
  4.       Kształtowanie postaw tolerancji i akceptacji.
  5.      Wyzwalanie wrażliwości, aktywności, kreatywności wśród młodzieży.
  6.      Wyrabianie umiejętności współpracy w grupie.
  7.      Reagowanie na potrzeby ludzi dotkniętych nieuleczalną chorobą dziecka w rodzinie poprzez udział w akcjach organizowanych na ich rzecz.
  8.      Zapoznanie uczniów z działalnością Alma Spei Hospicjum dla Dzieci 

W ramach projektu były realizowane wyznaczone przez fundację Alma Spei zadania:

1.Pierwszym zadaniem było przeprowadzenie kiermaszu bożonarodzeniowego. To zadanie miało na celu przygotowanie, a następnie sprzedaż ozdób świątecznych na kiermaszu zorganizowanym przez uczniów na terenie szkoły.
Dochód z kiermaszu został przekazany  w formie darowizny dla Alma Spei Hospicjum dla Dzieci na zakup materiałów medycznych dla chorych Dzieci. Wszystkie ozdoby świąteczne były wykonane przez dzieci i Rodziców, cieszył się dużym zainteresowaniem i wsparciem.

Wszystkim darczyńcom serdecznie dziękujemy! Dzięki Wam przekazaliśmy Fundacji Alma Spei  prawie 2000 tysiące złotych.

2.Kolejnym zadaniem były lekcje profilaktyczno-edukacyjne z pedagogiem hospicjum.

Oto tematyka spotkań:
-„Mali ludzie – wielkie czyny” – lekcja pokazująca historię wolontariuszy hospicjum w bezpośrednim działaniu, na podstawie trzech różnych przypadków.
– ”Z rurką przez życie” lekcja profilaktyczno–edukacyjna opowiadająca o opiece hospicyjnej nad chorymi dziećmi na podstawie historii  podopiecznej hospicjum – Mai. Lekcja opierała się na 20 minutowym filmie dokumentalnym, dla starszych klas.
-”Pokonać siebie” – lekcja o pozytywnych stronach wolontariatu pokazującym historie  wolontariuszyAlma Spei.

3. Trzecim zadaniem, pt.: „Pieluszka na zajączka, którego realizacji się podjęliśmy była zbiórka pieluszek i materiałów higienicznych, którymi obdarowano podopiecznych w okresie Świąt Wielkiej Nocy. Takiego odzewu się nie spodziewaliśmy!!!!

Zebraliśmy tego bardzo dużo!  Wielkie uznanie i podziękowania dla wszystkich dzieci i ich Rodziców za ich życzliwość, empatię i dobroć serca.

4.Ostatnim zadaniem była zbiórka produktów spożywczych, słodyczy i artykułów gospodarczych dla konkretnej rodziny podopiecznego, z okazji Dnia Dziecka.

Serdeczne podziękowania dla darczyńców i wolontariusz, którzy wspierali przebieg akcji.

Realizacja tych zadań pozwoliła nam uzyskanie certyfikatu: „SZKOŁA Z PASJĄ POMAGANIA.”