Harmonogram

 

 SPOTKAŃ Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

 

 

WRZESIEŃ – Zapoznanie z dokumentami obowiązującymi w szkole.

  • KLASY I – VIII                           21. 09.2023 godz. 17.00 – 18.00

PAŹDZIERNIK – Dzień otwarty.

  • KLASY I – VIII                           18. 10.2023 godz. 17.00 – 18.00

LISTOPAD – Spotkanie z wychowawcami i nauczycielami przedmiotów. Informacja o postępach w nauce. Pedagogizacja rodziców.

  • KLASY I – VIII                           15. 11.2023 godz. 17.00 – 18.00

STYCZEŃ– Spotkanie z wychowawcami i nauczycielami przedmiotów. Informacja o zachowaniu i wynikach w nauce w I okresie nauki.

  • KLASY I – VIII                           24. 01.2024 godz. 17.00 – 18.00

MARZEC – Dzień otwarty

  • KLASY I – VIII                           20. 03.2024 godz. 17.00 – 18.00

KWIECIEŃ – Spotkanie z wychowawcami i nauczycielami przedmiotów. Informacja o postępach w nauce. Pedagogizacja rodziców.

  • KLASY I – VIII                           17. 04.2024 godz. 17.00 – 18.00

MAJ – Dzień otwarty – spotkania z rodzicami uczniów zagrożonych ocenami niedostatecznymi.

  • KLASY I – VIII                           08. 05.2024 godz. 17.00 – 18.00

CZERWIEC – Spotkanie z wychowawcami i nauczycielami przedmiotów. Informacja o ocenach przewidywanych z zajęć edukacyjnych i zachowania.

  • KLASY I – VIII                           05. 06.2024 godz. 17.00 – 18.00

 

Z przyczyn organizacyjnych istnieje możliwość zmiany terminu spotkań.