Kontakt

Adres:
Szkoła Podstawowa nr 2 w Skawinie
im. Kazimierza Wielkiego
ul. Żwirki i Wigury 17
32-050 Skawina

Telefon/fax:
(12) 276 38 80

Adresy e-mail: szkola@sp2skawina.pl

Albo przez formularz kontaktowy:

Informujemy, że przekazane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Szkołę Podstawową nr 2 w Skawinie w celach związanych z realizacją niniejszego formularza na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2016.922 t.j. ze zm.). Przysługuje Państwu prawo kontroli przetwarzania danych, w tym uzyskiwania informacji, żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia.