Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych

 

 

OMIKRON – rekrutacja elektroniczna  – kliknij

 

…..

Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych
na rok szkolny 2024/2025

13.05. – 04.07.2024
(17.07. – 24.07.2024 –post. uzupełniające)
Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej
13.05. – 27.05.2024 
(17.07. –  18.07.2024 – post. uzupełniające)
Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego, oddziału międzynarodowego, oddziału przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji oraz do szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe.
28.05. – 28.06.2024
(19 – 22.07. 2024 –  post. uzupełniające)
Przeprowadzenie sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, kompetencji językowych, prób sprawności fizycznej.
do 02. 07. 2024
(do 23. 07. 2024 –post. uzupełniające)
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik odpowiednio: sprawdzianu kompetencji językowych, sprawdzianu predyspozycji językowych, sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, prób sprawności fizycznej.
21.06. – 04.07.2024 Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty.
11.07.2024 do godz. 12.00
(30.07.2024 do godz. 12.00 – post. uzupełniające)
Podanie  przez komisję rekrutacyjną listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
11.07. – 15.07.2024 do godz. 15.00
(30.07. – 01. 08. 2024 r. do godz. 15.00 –post. uzupełniające)
Potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły w postaci przedłożenia:

  • oryginału świadectwa ukończenia szkoły
  • oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.
16.07.2024 do godz. 12.00
(02. 08.2024 do godz. 12.00 –  post. uzupełniające)
Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

 

 

 

źródłoKuratorium Oświaty w Krakowie, więcej informacji – czytaj …

…..

 

Przeliczanie na punkty szczególnych osiągnięć wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej – postępowanie rekrutacyjne do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2024/2025

czytaj więcej 

źródło: kuratorium.krakow.pl

…..

Zarządzenie NR 9/23 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 23 lutego 2023 r. zmieniające zarządzenie Nr 70/22 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 października 2022 r. w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych – rekrutacja na rok szkolny 2023/2024

czytaj więcej 

źródło: kuratorium.krakow.pl