PREZYDIUM

 

Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 2 w Skawinie w roku szkolnym 2023/24

 

Przewodniczący: p. Małgorzata Mailinger
z- ca przewodniczącego: p. Paweł Leśniak
skarbnik: p. Rafał Konopka