KONSTYTUCJA MARCOWA ORAZ TRAKTAT RYSKI.

 

Dnia 17 marca 2021 roku obchodzimy setną rocznicę uchwalenia konstytucji marcowej.

Fragment konstytucji z marca 1921 roku

W wyniku I wojny światowej państwo polskie powróciło na mapę Europy. W pierwszych latach istnienia II Rzeczpospolita (1918-1939) musiała toczyć walkę o granicę oraz stawić czoło Armii Czerwonej. Dopiero po oddaleniu niebezpieczeństwa bolszewickiego powrócono do pracy nad ustawą zasadniczą czyli najważniejszego aktu prawnego w państwie.

17 marca 1921 roku Sejm Ustawodawczy uchwalił Konstytucję RP. Przyjęta ustawa zasadnicza stwierdzała, że państwo polskie jest Rzeczpospolitą, w której władza zwierzchnia należała do narodu, rozumianego jako ogół obywateli. Struktura państwa została oparta na trójpodziale władzy. 

Następnego dnia, czyli 18 marca 1921 doszło również do ważnego wydarzenia ponieważ został podpisany pokój ryski kończący wojnę polsko- bolszewicką. Wschodnia granica między Polską a Rosją Sowiecką została ustalono na linii od Dźwiny przez Białoruś do rzeki Zburcz i Dniestr.

Podpisanie pokoju ryskiego przez delgację sowiecką (z lewej) oraz polską (z prawej).


Na wiosnę 1921 roku zakończył się proces odradzania państwa polskiego. Postawy ustrojowe zostały dopełnione uchwaleniem konstytucji a podpisanie traktatu ryskiego zamknęło proces kształtowania się granicy wschodniej.  Podpisanie pokoju ryskiego przez delgację sowiecką (z lewej) oraz polską (z prawej).

Nawała Piotr