„Pomoc innym”

Realizacja zadania w klasach IV w ramach projektu „W drodze ku wartościom”.

 

„Pomoc innym” – to zadanie, które w ramach projektu miały zrealizować klasy czwarte. Uczniowie – podobnie jak ich starsi koledzy – w listopadzie i grudniu aktywnie włączyli się do akcji charytatywnych organizowanych w szkole. Przynosili niezbędne środki opatrunkowe dla szpitali misyjnych w ramach akcji „Opatrunek na ratunek” oraz własnoręcznie wykonane ozdoby na szkolny kiermasz świąteczny, z którego dochód przeznaczony jest dla hospicjum „Alma Spei”. Oprócz tego na godzinach wychowawczych rozmawiali z wychowawcami na temat tego komu i w jaki sposób można pomagać (pomoc skierowana do ludzi, zwierząt, przykłady zawodów polegających na niesieniu pomocy). W ramach podsumowania  czwartoklasiści mieli za zadanie zilustrować przykład pomocy udzielanej innym (scenka, przygoda). Poniżej przedstawiamy wyniki ich pracy.