NO PROMIL- NO PROBLEM

Nasza szkoła już po raz kolejny  przystąpiła do kampanii społecznej NO PROMIL- NO PROBLEM.  Celem jej  jest ograniczenie na terenie Małopolski liczby osób, które prowadzą pojazdy będąc pod wpływem alkoholu i innych środków psychoaktywnych oraz zmiana społecznego nastawienia wobec nietrzeźwych kierowców – wzmocnienie u pasażerów gotowości do powstrzymywania pijanego kierowcy.

„PRAWDZIWA ODWAGA LUBI BEZPROMILOWE KLIMATY” -to hasło przewodnie tegorocznej kampanii.

W ramach akcji na terenie szkoły planujemy:

  • zajęcia profilaktyczne w klasach IV-VIII z wykorzystaniem alkogogli,
  • udział przedstawicieli samorządu uczniowskiego  w warsztatach,
  • konkursy NO PROMIL- NO PROBLEM dla uczniów kl. III-VIII oraz chętnych RODZIN,
  • przygotowanie tablicy tematycznej z informacją o kampanii.

Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w konkursach kampanijnych.
W konkursach mogą brać udział RODZINY lub INDYWIDUALNIE chętni uczniowie. Regulaminy konkursów są dostępnej poniżej.

Termin oddawania prac na terenie szkoły mija z dniem 19 listopada 2021 r.

Dodatkowe informacje dotyczące udziału w konkursach można uzyskać u wychowawców lub pani Danuty Kotuli -koordynatora kampanii w SP2.

 

REGULAMIN KONKURSU NO PROMIL- NO PROBLEM 2021 – KONKURS INDYWIDUALNY – czytaj
REGULAMIN KONKURSU NO PROMIL- NO PROBLEM 2021  – KONKURS DLA RODZIN – czytaj