Profilaktyczne warsztaty psychoedukacyjne

W dniach 7, 8, 14. 05.19r. oraz 10.06.19r. uczniowie klas III i IV oraz VI, VII i VIII uczestniczyli w profilaktycznych warsztatach psychoedukacyjnych zorganizowanych i sfinansowanych dzięki bliskiej współpracy naszej szkoły z Centrum Wspierania Rodziny. Klasy III i IV uczestniczyły w zajęciach na temat bezpieczeństwa w Internecie, cyberprzemocy, mediów i uzależnień z tym związanych, natomiast klasy VII i VIII zgłębiły tematykę profilaktyki uzależnień (narkotyki, dopalacze, Internet, gry komputerowe i inne). Warsztatami pt. „Profilaktyka uzależnień- Narkotyki, dopalacze, Internet, gry komputerowe i inne” objęto również rodziców uczniów klas VI i VII. Zajęcia miały na celu podniesienie świadomości uczniów i rodziców odnośnie współczesnych zagrożeń związanych zarówno z rozwojem technik informacyjnych jak i pojawiania się na rynku nowych substancji psychoaktywnych. Ogółem w warsztatach wzięło udział 310 uczniów i ok. 80 rodziców.