„Baw się i ucz! Świetlica szkolna przyjazna uczniowi”

Od 4. 09. 2018 r. świetlica naszej szkoły uczestniczy w konkursie „Baw się i ucz! Świetlica szkolna przyjazna uczniowi”.  Jego organizatorem jest Studium Prawa Europejskiego  w Warszawie.

            W ramach tego projektu jesteśmy zobowiązani do wykonania 10 zadań przewidzianych regulaminem. Uwieńczeniem tych prac ma być zdobycie przez świetlice certyfikatu „Baw się i ucz! Świetlica szkolna przyjazna uczniowi.” Celem projektu jest zaprezentowanie świetlicy, jako miejsca, w którym uczeń zarówno bawi się, jak i pracuje. Do realizacji zaplanowane są następujące zadania:

  • Zorganizowanie przedstawienia/teatrzyku na podstawie wspólnie wybranej bajki/opowiadania. Praca nad ciałem, głosem i przestrzenią.
  • Przeprowadzenie debaty uczniowskiej nt. Zdrowie na talerzu.
  • Pogadanka z uczniami na temat wakacyjnych podróży na podstawie własnych przeżyć, zgromadzonych pamiątek i zdjęć.
  • Zorganizowanie w ramach tygodnia Harrego Pottera konkursu na wykonanie czarodziejskiej różdżki i czapki.
  • Rozmowa nt. bezpieczeństwa korzystania z Internetu i zakazu kontaktów z nieznajomymi w Sieci.
  • Przeprowadzenie szkolnego konkursu recytatorskiego pod hasłem ZOO Jana Brzechwy.
  • Uczyć, bawić, wychowywać. Pogadanka z uczniami nt. roli świetlicy szkolnej.
  • Zorganizowanie przez pracowników świetlicy szkolnej dnia wspólnego czytania pod nazwą Czytanie łączy pokolenia.
  • Przygotowanie przez pracowników świetlicy szkolnej opinii na temat pracy z uczniem zdolnym oraz z uczniem mającym trudności w nauce.
  • Zorganizowanie, w ramach tygodnia Polska Złota Jesień, ogólnoszkolnego konkursu na przygotowanie opowiadań/zdjęć/prac plastycznych pt. Jesienny spacer.