KOCHANA MAMO ŻYJ 100 LAT!

 

 

Mamo, w dniu Twojego święta
dziękuję Ci za przekonanie,
że jestem najcenniejszym skarbem
Twojego życia….

            Dzień Matki obchodzony jest niemal na całym świecie. W różnych formach  i terminach znajdziemy to święto w kalendarzach około 140 krajów. Jego początki sięgają czasów starożytnych. Grecy i Rzymianie otaczali kultem matki – boginie.  Po przyjęciu chrześcijaństwa zabroniono wyznawania tego kultu. Święto odnowiono w XVII – to wiecznej Anglii pod nazwą Niedziela u matki. Był to dzień wolny od pracy   i do tradycji należało składanie matce podarunków. Zwyczaj ten przetrwał do XIX wieku i odnowiono go po II wojnie światowej. W USA obchodzono Dni Matczynej Pracy. W 1905 roku ustanowiono Dzień Matki, po dziś dzień jest to święto narodowe. W Polsce Dzień Matki przypada na 26 maja. To międzynarodowe święto ma na celu okazanie matkom szacunku, miłości i podziękowania za trud włożony w wychowanie.

 

Za Twe czułe serce,
Za mądre nakazy
W dniu Twojego święta
dziękuję 100 razy.

Wszystkim Mamom z okazji ich święta składamy najserdeczniejsze życzenia – zdrowia, szczęścia, pomyślności, sukcesów w życiu, miłości i pociechy z dzieci.

 

Nauczyciele- wychowawcy świetlicy oraz świetliki