Kolejny sukces uczniów naszej skawińskiej „DWÓJKI”

 

         27 maja 2020 roku zostały ogłoszone wyniki konkursu plastycznego „Monte Cassino zdobyte” zorganizowanego przez OBEN IPN w Krakowie z okazji 76 rocznicy bitwy o Monte Cassino. Organizatorzy podzielili prace uczestników wg kategorii wiekowych: przedszkola, szkoły podstawowe, klasy I – III oraz IV –VIII i szkoły średnie.

 Z olbrzymią radością informujemy, że w kategorii klas I – III pierwsze miejsce zajął uczeń kl.3a Jakub Mucha, natomiast w kategorii kl. IV – VIII trzecie miejsce wywalczyła Amelia Król, uczennica kl. 8a.  Sukces tym większy i tym bardziej cieszy, ponieważ konkurencja była bardzo duża, napłynęło wiele prac, co ucieszyło, ale też i zaskoczyło organizatorów – Przystanek Historia Centrum Edukacji IPN w Krakowie. O poziomie prac, a tym samym o skali sukcesu naszych uczniów świadczą użyte w ogłoszeniu wyników słowa „Prace fantastyczne i niepowtarzalne…”  oraz do uczestników „Jesteście niesamowici i wyjątkowi…”. Cieszymy się bardzo, że mimo czasów jakie mamy, a może właśnie, że w czasach jakie mamy, nasi uczniowie swoją pracą i postawą promują naszą szkołę na zewnątrz. Cieszy nas także fakt, że w kategorii szkół średnich trzecie miejsce wywalczyła absolwentka naszej szkoły Beata Kołodziej, a w kategorii przedszkoli pierwsze miejsce zdobyła Kalinka Gronuś,  która od września tego roku rozpocznie naukę w I klasie naszej szkoły. No cóż chciałoby się rzec jaka szkoła tacy uczniowie.

Jeszcze raz  cieszymy się bardzo z sukcesu naszych uczniów –  tych obecnych, byłych i przyszłych. Serdecznie gratulujemy i jesteśmy z Was dumni.

Dyrektor, Grono Pedagogiczne i Pracownicy kazimierzowskiej „Dwójki”.

 

                                                                                             Joanna Cholewa