OBCHODY 90 – LECIA W KAZIMIERZOWSKIEJ DWÓJCE

FINAŁ PROJEKTU
„HISTORIA SKAWINY DWÓJKĄ PISANA”

 

 

    27 października 2022 roku w naszej „Dwójce”  odbyła się wielka uroczystość – taka, która nie ma precedensu w historii skawińskiej oświaty, a która zdarza się dosłownie raz na dziewięćdziesiąt lat. Dziewięćdziesiąt, bo tyle lat liczy sobie „nowy” budynek najstarszej w gminie placówki oświatowej – kontynuatorki dzieła Wielkiego Kazimierza jej fundatora i założyciela miasta. Stąd też wzięła się nazwa projektu mającego upamiętnić ten piękny jubileusz i jeszcze piękniejszą i chlubniejszą kartę w naszych dziejach, zapisaną przez jej wychowanków  – „Historia Skawiny Dwójką Pisana”. Projektu realizowanego z naprawdę wielkim rozmachem, a którego finał miał miejsce właśnie 27 października. Jego ukoronowaniem i przysłowiową wisienką na jubileuszowym torcie było przekazanie szkole nowo wybudowanego boiska sportowego. Warto mieć marzenia, bo czasami się spełniają, ale wracając do rzeczy, przedstawię wszystko po kolei.

     Uroczystość rozpoczął chór szkolny wykonując piosenkę Krzysztofa Krawczyka „Jak przeżyć wszystko jeszcze raz”, po czym Dyrektor Szkoły mgr Halina Buchowska przywitała bardzo serdecznie licznie przybyłych gości. Swoją obecnością zaszczycili nas: Wicestarosta Powiatu Krakowskiego pan Arkadiusz Wrzoszczyk, Kierownik Wydziału Edukacji Powiatu Krakowskiego pani Beata Kwatera, Radny Powiatu Krakowskiego pan Paweł Kolasa, Proboszcz Parafii Św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza ks. Andrzej Lichosyt, Burmistrz Miasta i Gminy Skawina pan Norbert Rzepisko, I Zastępca Burmistrza pan Witold Grabiec, Przewodnicząca Rady Miejskiej w Skawinie pani Ewa Masłowska, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej pan Ryszard Majdzik, Kierownik Wydziału Edukacji pan Marek Marzec oraz Dyrektorzy instytucji, placówek oświatowych, szkół i przedszkoli z terenu Miasta i Gminy, przedstawiciele Rady Rodziców, rodzice, nauczyciele, uczniowie i pracownicy SP2.

 „Jeśli nie znalazłeś sposobu na zatrzymanie czasu, pozwól minionym chwilom powrócić we wspomnieniach” tymi słowami pani Dyrektor zaprosiła zebranych do krótkiego spaceru po meandrach dziejów miasta i szkoły, składało się na nie pięć obrazów przeplatanych słowem, tańcem i śpiewem, które  podkreślały wagę wydarzeń. Bardzo symboliczne było umieszczenie herbu miasta i logo szkoły obok siebie, przypominając ich wspólne początki i  założyciela, którego nie mogło oczywiście zabraknąć na tej uroczystości. Następnie pani Dyrektor  podsumowała pokrótce realizację całości projektu. Czego tam nie było, mnogość zadań zaskoczyła nawet nas jego realizatorów. Bo to i przedstawienie „Jak król Kazimierz Skawinę budował”, piknik dworski, konkursy –  również gminne, konkurencje sportowe, kalendarz jubileuszowy z ilustracjami uczniów, specjalne wydanie gazetki szkolnej, mural, spotkanie z panem Marianem Strzebońskim czy lekcja historii z panem Ryszardem Majdzikiem. I wreszcie ośmielę się powiedzieć piękny koncert jubileuszowy dla 90 – latki, w którym udział wzięli nauczyciele, uczniowie i absolwenci szkoły. Koncert odwołujący się do wartości promowanych i realizowanych przez Jubilatkę na przestrzeni dziejów.

 Najlepsze było jednak przed nami i ten wyczekiwany przez wszystkich moment właśnie nastąpił. Pani Dyrektor zaprosiła gości na ceremonię uroczystego otwarcia boiska sportowego. Oficjalnego przecięcia wstęgi dokonali: Wicestarosta pan Arkadiusz Wrzoszczyk, Burmistrz pan Norbert Rzepisko, Przewodnicząca Rady Miejskiej pani Ewa Masłowska oraz Dyrektor SP2 pani Halina Buchowska. Boisko poświęcił Proboszcz Parafii Św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza ks. Andrzej Lichosyt. Symboliczne strzały do bramki oddali panowie: Wicestarosta, Burmistrz i Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej. Po powrocie do hali na zakończenie uroczystości głos w imieniu władz zabrali Goście.  Pogratulowali jubilatce dotychczasowych osiągnięć i życzyli wielu sukcesów w przyszłości po czym na ręce pani Dyrektor przekazali podarunki. W imieniu Dyrektorów gratulacje i podziękowania złożyła Dyrektor Specjalistycznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej i zarazem Dyrektor Biblioteki Pedagogicznej pani Krystyna Droździewicz, która w ciepłych słowach nawiązała do jubileuszowego koncertu i wartości promowanych przez szkołę, życząc powodzenia w dalszej pracy. W imieniu Rady Rodziców głos zabrał Przewodniczący pan Paweł Leśniak, towarzyszyli mu Zastępca pani Małgorzata Meilinger oraz Skarbnik pan Rafał Konopka. Na salę wjechał wielki tort, a chór zaśpiewał piosenkę „Ale to już było”, w wykonanie której spontanicznie włączyli się uczniowie i nauczyciele z trybun. Nie można nie wspomnieć o pierwszym rozegranym meczu – rodzice i nauczyciele kontra uczniowie. Zabawa była przednia, a walka ostra, bo nikt nie odpuszczał, nie było taryfy ulgowej. Mecz wygrali rodzice i nauczyciele minimalną przewagą, można powiedzieć, że skończył się w odpowiednim czasie (trochę dłużej i by nas roznieśli).

W ten sposób, tak jubileusz, jak i sam projekt zapisały się na jednej z kart historii szkoły – ile takich kart przed nami?, któż to wie, ale na pewno w dalszym ciągu będą one nierozerwalną częścią kart historii naszego miasta.

    Wyrazy szczególnego podziękowania kierujemy pod adresem pań: Małgorzaty Barć, Beaty Drążek oraz Violetty Kaszuby za scenariusz i reżyserię uroczystości. Nagłośnienie pan Oskar Racułt. Oprawa muzyczna – pan Robert Budzyń. Tańce – panie: Anna Bednarz, Beata Drążek, Violetta Kaszuba, Jolanta Juraszczyk – Felczak oraz Beata Zwada. Dekoracje panie: Anna Biały, Dorota Banach, Katarzyna Więckowska, Luiza Mróz, Małgorzata Drab, Danuta Srokosz i Joanna Cholewa. Ekipa techniczna panowie: Artur Wątor i Tomasz Zdunek. Dziękujemy rodzicom i uczniom za ich ciężką pracę i wspaniały występ.

    Dziękujemy  obsłudze i pracownikom szkoły oraz wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do realizacji projektu i uroczystości.

  Na koniec dziękujemy pani Dyrektor Halinie Buchowskiej i Wicedyrektor Elżbiecie Stachurze– Górze za cierpliwość, pomoc i koordynację całości oraz  wszystkim przybyłym gościom za to, że swoją obecnością uświetnili naszą uroczystość. Dziękujemy też za piękne i ciepłe wpisy w księdze pamiątkowej szkoły.

                                                                           Joanna Cholewa

 

Zobacz zdjęcia