Szkolne Przygody Gangu Słodziaków

 

 

 

Tytuł projektu: projekt edukacyjny „Szkolne Przygody Gangu Słodziaków”

 

Adresaci: klasy I-III

Czas realizacji: IX- XI 2018 r.

Koordynator: Danuta Kotula

Cele: 

Budowanie nawyku codziennego czytania wśród uczniów klas I-III.

Motywowanie uczniów do nauki.

Rozwijanie pasji czytania.

Kształtowanie umiejętności pisania krótkich tekstów.

Metody: metody aktywne –mini-albumy na naklejki dla dzieci (‘drzewka motywacyjne”), maskotki-Gang Słodziaków,  konkurs

Harmonogram:

data działania
IX 2018 Przekazanie uczniom informacji o projekcie i rozdanie materiałów motywacyjnych –mini-albumów, książek pt.” Co się stanie na leśnej polanie, czyli wesołe przygody Gangu Słodziaków”, maskotek Gang Słodziaków
IX-X 2018 Codzienne głośne czytanie przez 21 dni, podpisy rodziców, naklejki od nauczyciela na „drzewku motywacyjnym”.

Przygotowywanie prac konkursowych:

Klasy2 – komiksy o przygodach Słodziaków

Klasy 3 – krótka historia o dalszych losach Słodziaków z ilustracją

X 2018 Zorganizowanie w szkole „Dnia Głośnego Czytania”, przekazanie każdej klasie maskotki Gangu Słodziaków, jako elementu motywującego do czytania.
X –XI 2018 Prowadzenie zajęć ułatwiających naukę czytania i pisania wg opracowanych scenariuszy.
19 XI 2018 Ogłoszenie wyników konkursu, nagrodzenie uczniów.