Młodsi sprawdzają czy starsi tabliczkę mnożenia znają

 

 

 

Adresaci: klasa 6e 

Czas realizacji: IX 2019- II 2020

Koordynatorzy: M. Nawłoka

 

 

 

CELE:

 1. Propagowanie zabawowej formy nauczania -uczenia się matematyki.
 2. Przypomnienie tabliczki mnożenia w przyjemny, niecodzienny sposób.
 3. Nadrobienie „tabliczkowych” zaległości.
 4. Promocja SP2.

 METODY:

            dyskusje, burza mózgów, metoda praktycznego działania i ćwiczenia

 

HARMONOGRAM:

 1. Przedstawienie ogólnego zarysu projektu.
 2. Wybór grup badawczych (mieszkańcy Skawiny z uwzględnieniem wykonywanego zawodu)
 3. Opracowanie ankiety – tzw. losy.
 4. Podział uczniów na 5 osobowe zespoły.
 5. Przeprowadzenie wywiadu wśród mieszkańców/pracowników Skawiny.
 6. Opracowanie wyników ankiety.
 7. Przedstawienie wyników na lekcji koleżeńskiej.