Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Kazimierza Wielkiego w Skawinie

Akademia Bezpiecznego Puchatka

 

 

puchatek

Adresaci: klasy I

Czas realizacji: I okres roku szkolnego 2017/2018

Koordynatorzy: wychowawcy klas I (M. Leśniak, B. Tyrała)

 

 

Cele: 

Uczeń:

 √ wie, że w domu, w szkole i na podwórku należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa,

 √ zna zasady dotyczące bezpieczeństwa w domu, w szkole i na podwórku,

√ potrafi przewidzieć konsekwencje swoich działań,

√ zna numery alarmowe policji, straży pożarnej, pogotowia ratunkowego, europejskiego numeru alarmowego,

√ potrafi wezwać pogotowie,

√ umie odegrać scenkę na zadany temat

 

Metody: ukierunkowania dziecka na samodzielne działanie, zdobywanie samodzielnych doświadczeń, burza mózgów, obserwacji i pokazu, rozmowy kierowanej, opowiadania, instrukcji.

 

Harmonogram:

 

data działania
IX 2017 Przeprowadzenie zajęć na temat: Poruszanie się po drodze przechodzenie przez jezdnię, bezpieczeństwo w szkole.
X 2017 Przeprowadzenie zajęć o tematyce: Bezpieczeństwo w domu.
XI 2017 Przeprowadzenie zajęć na temat: Bezpieczna jazda na rowerze.
XII 2017 Przeprowadzenie zajęć na temat: Bezpieczny wypoczynek.
I 2018 Przeprowadzenie zajęć na temat: Dziecko jako pasażer. Bezpieczeństwo podczas ferii.

 

 

Home Projekt Projekty 2017/2018 Akademia Bezpiecznego Puchatka