Regulaminy

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

 • Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły oraz rodzice uczniów.
 • Ze zgromadzonych w bibliotece zbiorów można korzystać:
  •  wypożyczając je do domu,
  • czytając lub przeglądając je na miejscu (księgozbiór  podręczny, czasopisma, zbiory multimedialne).
 • Jednorazowo można wypożyczyć od jednej do trzech książek, ale tylko jedną lekturę z języka polskiego. 
 • Lektury z języka polskiego wypożycza się na dwa tygodnie, pozostałe książki na miesiąc. 
 • Uczeń przygotowujący się do konkursów i olimpiad ma prawo do wypożyczenia większej ilości książek jednorazowo. 
 • Wypożyczone materiały należy chronić przed zniszczeniem i zagubieniem. Zauważone uszkodzenia należy zgłosić nauczycielowi bibliotekarzowi.
 • Zabrania się usuwania, niszczenia kodów paskowych naklejanych na książki i inne materiały.
 • Za zniszczoną lub zagubioną książkę należy przynieść inną.
 • Z końcem roku szkolnego wszystkie książki  i materiały wypożyczone (w tym podręczniki) powinny być zwrócone w terminie podanym przez bibliotekę.
 • W przypadku zmiany szkoły czytelnik zobowiązany jest rozliczyć się z biblioteką.

REGULAMIN CZYTELNI MULTIMEDIALNEJ

 • Podczas przerw lekcyjnych uczniowie nie korzystają z czytelni multimedialnej.
 • Przy stanowisku komputerowym może pracować wyłącznie jedna osoba.
 • Czas pracy ucznia przy komputerze jest uzależniony od liczby chętnych, ale nie dłużej niż 90 minut.
 • Możliwa jest wcześniejsza rezerwacja stanowisk komputerowych.
 • Przed przystąpieniem do pracy indywidualnej uczeń zobowiązany jest wpisać się do zeszytu czytelni multimedialnej prowadzonego w bibliotece.
 • Korzystanie z własnych nośników danych (CD-ROM, dyskietki i inne) jest zabronione. 
 • Własne dokumenty należy przechowywać w osobistym folderze.
 • Po zakończeniu pracy należy uporządkować swoje stanowisko pracy, wylogować się.
 • W czytelni obowiązuje cisza. Bezwzględnie zabrania się wnoszenia jedzenia, picia, odzieży wierzchniej.
 • W przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązujących zasad opiekun czytelni ma prawo do natychmiastowego przerwania pracy użytkownika.                                                                    

                                                                                                     


Regulamin wypożyczenia podręczników dla uczniów klas I- V Szkoły Podstawowej Nr 2 w Skawinie w roku szkolnym 2016/2017. 

 

 1. Podręczniki zapewniane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz zakupione z dotacji celowej dla uczniów wraz z materiałami edukacyjnymi i ćwiczeniowymi otrzymuje biblioteka szkolna, która wraz z Dyrektorem Szkoły decyduje o sposobie ich wypożyczania uczniom.
 2. Wypożyczenie podręczników i materiałów edukacyjnych  na okres roku szkolnego jest bezpłatne.
 3. Uczeń jest zobowiązany do szanowania podręczników. Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenie lub zniszczenia podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych odpowiada finansowo rodzic lub prawny opiekun dziecka.
 4. W przypadku zagubienia lub zniszczenia podręcznika w klasie I – III zapewnianego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej rodzic lub prawny opiekun zobowiązany jest do wpłacenia wskazanej przez Ministerstwo kwoty na odpowiedni rachunek bankowy.
 5. W przypadku zagubienia lub zniszczenia podręcznika zakupionego z dotacji celowej (podręcznik do języka angielskiego do klasy I- III oraz wszystkie w klasach IV i V) rodzic lub prawny opiekun zobowiązany jest odkupić zniszczony podręcznik.
 6. Przez uszkodzenie podręcznika uważa się działanie, które powoduje pomniejszenie wartości użytkowej podręcznika (np. zabrudzenie, poplamienie, popisanie, zgniecenie, rozerwanie), którego skutki są możliwe do usunięcie. Na żądanie bibliotekarza uczeń, który doprowadził do uszkodzenia, zobowiązany jest podręcznik naprawić. O sposobie naprawy lub konieczności odkupienia podręcznika decyduje wychowawca w porozumieniu z bibliotekarzem.
 7. Przez zniszczenie podręcznika rozumie się działanie, które uniemożliwia dalsze ich wykorzystanie (np. poplamienie niedające się usunąć, trwałe zabrudzenie, porysowanie, połamanie, rozerwanie, wyrwanie, zagubienie kartek).
 8. Uczeń jest zobowiązany do zwrotu podręczników do biblioteki w terminie ustalonym przez Dyrektora Szkoły.
 9. Materiały ćwiczeniowe wydawane są dzieciom bezpłatnie i bezzwrotnie.
 10. Uczeń, który zmienia szkołę (z wyjątkiem ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego) w czasie trwania roku szkolnego jest zobowiązany do zwrotu podręczników i materiałów edukacyjnych do biblioteki szkolnej.
 11. Podręczniki na kolejny rok szkolny mogą być wypożyczone tylko uczniom, którzy się rozliczyli z wcześniej wypożyczonego zestawu.

Kontynuując korzystanie ze strony, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie. więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie internetowej są ustawione na "zezwalaj na pliki cookie", aby zapewnić Ci jak najlepsze wrażenia z przeglądania. Jeśli nadal używasz tej witryny bez zmiany ustawień plików cookie lub klikniesz "Akceptuj" poniżej, to wyrażasz na to zgodę.

Zamknij