„Freunde aus meiner Klasse”, 

 

 

 

ADRESACI: WSZYSTKIE KLASY VII

CZAS REALIZACJI: II 2021 r.

KOORDYNATOR: Katarzyna Dinewa

 

 

HARMONOGRAM:

W miesiącu lutym uczniowie losują w danym zespole klasowym daną osobę, o której tworzą krótki opis wraz z rysunkiem lub zdjęciem. Wylosowana osobę przedstawiają w sposób pozytywny. Zebrane informacje zostaną zaprezentowane na forum kasy. Pod koniec miesiąca lutego wszystkie prace wraz z opisem zaprezentowane zostaną na forum klasy na gazetce w Sali nr 1  lub ewentualnie podczas zdalnego nauczania w formie prezentacji Power Point.

CELE PROJEKTU:

Integracja zespołów klasowych, pozytywne i kulturalne wyrażanie  się o swoich znajomych i  przyjaciół, możliwość dyskusji, umiejętność pracy zespołowej.

METODY: Praca w grupach, wykorzystanie wiadomości z Internetu, gazet książek.
Prezentacja multimedialna i w formie plakatów, rysunków i zdjęć.