Gala talentów

 


 

Często wielkie talenty pozostają w ukryciu

* Plaut

DSCN4605     24 IV br. z inicjatywy Szkoły Podstawowej Nr 2 w Skawinie, odbyła się pierwsza edycja Gminnej Gali Talentów. Celem uroczystości było przede wszystkim promowanie wspierania i rozwijania uzdolnień uczniowskich w środowisku lokalnym, ale także zachęcenie młodego pokolenia do pogłębiania swoich zainteresowań oraz kształtowania poczucia własnej wartości. Organizatorzy gościli w tym dniu reprezentantów szkół podstawowych, wyłonionych w eliminacjach szkolnych, z terenu Miasta i Gminy Skawina.

Najwybitniejsi młodzi wokaliści, instrumentaliści i tancerze z okolicznych placówek oświatowych prezentowali, przed licznie zgromadzoną publicznością, własne talenty. Zmaganiom artystycznym uczniów, występujących w dwóch kategoriach wiekowych (klasy 1-3 i 4-6), przyglądało się bezstronne, wymagające i profesjonalne jury. Impreza miała charakter konkursu, w którym jednak, jak podkreślali organizatorzy: nie ma przegranych, gdyż każdy, kto odważył się stanąć na scenie i zaprezentować swoje talenty- już jest wygranym. Uroczystość profesjonalnie, a zarazem bardzo swobodnie prowadzili utalentowani scenicznie konferansjerzy, w role których wcielili się uczniowie klas szóstych. Uczestnicy, jak podkreślała komisja konkursowa podsumowując ich występy, zaprezentowali wysoki poziom swoich zdolności, pokazując jednocześnie wszechstronność i wielopłaszczyznowość własnych zainteresowań oraz osobowości. Wręczając laureatom nagrody jury podkreślało świadomość artystyczną (także dojrzałość repertuaru) i radość, jaką wykonawcy niewątpliwie czerpią ze swojej pasji i możliwości dzielenia się nią z innymi. Po burzliwych obradach i skrupulatnym podliczeniu przydzielonych punktów, jury przyznało nagrody w kategoriach: śpiew, taniec oraz gra na instrumencie.

Na ręce dyrektorów szkół oraz opiekunów uczestniczących w gali uczniów, w dowód uznania za trud i wysiłek włożony w kształtowanie i rozwijanie młodych talentów, zostały przekazane statuetki „Kazik 2014”. Wyrównany, wysoki poziom artystyczny prezentowanych umiejętności, różnorodność i oryginalność przygotowanych przez konkursowiczów  programów, nie tylko dostarczyły widzom wielu emocji: od nostalgii czy wzruszenia, po radość i szczery uśmiech, ale również potwierdziły bogactwo uzdolnień wyróżniających młode pokolenie.

 Urszula Kasiarz