Koło regionalne

ROK SZKOLNY 2017/18

 

 

Klub Regionalny ogłasza konkurs skierowany do wszystkich uczniów naszej szkoły pod hasłem „Skawina na fotografii”. Informacji udziela p. Krystyna Karelus /biblioteka/. Ponadto regulamin jest dostępny na tablicy Uczniowskiego Klubu Przyjaciół Skawiny /półpiętro między I a II piętrem/.

 

Regulamin szkolnego konkursu
„Skawina na fotografii”

I Celem konkursu jest:

  1. Popularyzowanie wiedzy o najbliższym środowisku i regionie.
  2. Rozbudzanie zainteresowania uczniów zabytkami i ciekawymi miejscami Skawiny.

II Konkurs skierowany jest do uczniów klas I -VII.

III Organizatorem konkursu jest Szkolny Klub Edukacji Regionalnej działający przy Szkole Podstawowej nr 2 w Skawinie.

IV Zasady konkursu:

  1. Konkurs trwa od listopada 2017 do maja 2018 (bez lutego).
  2. Polega na odgadnięciu na podstawie fotografii w formie puzzli miejsca w Skawinie i podanie jego nazwy na kartce podpisanej imieniem i nazwiskiem, którą uczestnik przynosi do biblioteki szkolnej. Na karcie należy także podać ulicę, przy której znajduje się dany obiekt oraz (ewentualnie), co się w nim obecnie mieści. Na każdy miesiąc przewidziana jest fotografia ukazująca inne miejsce.
  3. Na początku pierwszego tygodnia na tablicy Klubu Regionalnego pojawi się pierwszy fragment układanki. Uczestnik, gdy odgadł, podaje odpowiedź i dostaje 4 pkt. Jeżeli nie potrafi podać odpowiedzi, czeka na drugi fragment, który ukaże się na początku drugiego tygodnia, ale za odgadnięcie otrzymuje 3 pkt. W następnym tygodniu kolejny fragment i 2 pkt. W czwartym tygodniu ukaże się ostatni fragment, który dopełni całości i wtedy uczestnik otrzyma tylko 1 pkt.
  4. Uczestnicy gromadzą punkty przez cały czas trwania konkursu.

V Wszystkie informacje dotyczące konkursu będą zamieszczone na tablicy Klubu Regionalnego.

VI Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w czerwcu 2018r. w Radiu Gadu-Gadu oraz umieszczone na naszej stronie internetowej.

VII Wręczenie nagród nastąpi w czerwcu w czasie zakończenia roku szkolnego.