FINAŁ „KONKURSU ZNAWCÓW LEKTUR”

 

Obecne klasy siódme to rocznik, który jako pierwszy będzie zmagał się na egzaminie ósmoklasisty z  poszerzonym zestawem lektur – obejmującym klasy IV – VIII.
Chcąc przygotować ich do tego trudnego zadania, polonistki uczące klasy siódme postanowiły sprawdzić stan dotychczasowej wiedzy uczniów.  W październiku odbył się I etap „Konkursu znawców lektur”. Wszyscy uczniowie klas siódmych zmierzyli się z pytaniami konkursowymi dotyczącymi lektur z klas IV – VI. Z każdej klasy wyłoniona została grupa, która wykazała się najrozleglejszą wiedzą – łącznie 18 osób. W grudniu odbył się II, finałowy etap, obejmujący trudniejszy zakres wiedzy. Z uwagi na zmienione warunki nauki konkurs miał formę online. Miło nam niniejszym ogłosić nazwiska uczniów, którzy mogą poszczycić się tytułem ZNAWCÓW LEKTUR:

  • I miejsce – Aleksandra Kotula, kl. 7d (43 pkt)
  • II miejsce (ex aequo) – Gabriela Błaszczyk i Krystian Szewczyk, obydwoje z kl. 7c (42 pkt)
  • III miejsce – Jakub Dymanus, kl. 7b (41 pkt)

Serdecznie gratulujemy, również tym uczniom, którzy brali udział w II etapie konkursu.
Mamy też nadzieję, że za rok wszyscy siódmoklasiści na egzaminie okażą się znawcami lektur.