Majowe rocznice

 

Maj to szczególny miesiąc w historii Polski, obfitujący w wiele ważnych wydarzeń.

Majowe rocznice zaczynają obchody 1Maja – Święta Pracy, obchodzonego od1890 roku. W tym roku przypada 130 rocznica tego robotniczego święta.

2 maja obchodzimy Dzień Flagi Rzeczpospolitej Polskiej, święto zostało ustanowione w 2004 roku i jest to jednocześnie Święto Polonii i Polaków za Granicą.

 3 maja to dzień upamiętniający uchwalenie pierwszej w Europie, a drugiej na świecie (po USA) konstytucji – Konstytucji 3Maja.

            Konstytucja 3Maja została uchwalona w 1791roku podczas obrad Sejmu Czteroletniego zwanego Wielkim. Uczestnikami obrad byli w znacznej mierze ludzie młodzi, wychowani w szkołach Komisji Edukacji Narodowej.
3 maja1791roku pod nieobecność większości posłów stronnictwa hetmańskiego, niechętnego zmianom, uchwalono ustawę rządową zmieniającą w sposób zasadniczy ustrój Rzeczypospolitej. Tekst konstytucji rozpoczynały słowa „Uznając, iż los nas wszystkich od ugruntowania i wydoskonalenia Konstytucji Narodowej jedynie zawisł, długim doświadczeniem poznawszy Rządu naszego wady […], niniejszą konstytucyję uchwalamy”.  Ustawa Zasadnicza znosiła wolną elekcję, władzę ustawodawczą miał sprawować sejm, głosujący większością głosów, a wykonawczą Straż Praw. Państwo przyrzekało opiekę chłopom. Konstytucja 3Maja stanowiła dzieło polskiej myśli politycznej i odpowiadała potrzebom chwili. Odrzucała szkodliwe liberum veto
i wolną elekcję, a rozszerzała prawa obywatelskie i polityczne na mieszczan. Stworzyła podstawy nowoczesnej monarchii konstytucyjnej i była dowodem, że Polska ma w sobie dosyć sił do przezwyciężenia kryzysu.
Święto Narodowe 3 Maja zostało uchwalone po odzyskaniu niepodległości przez Polskę podczas obrad Sejmu Ustawodawczego w 1919 i ponownie w 1990roku. Dzień 3 maja, to również Święto Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski.

         Ten rocznicowy tydzień kończy 8 maja. W tym dniu obchodzimy 75 rocznicę zakończenia najstraszniejszej w dziejach ludzkości wojny – II wojny światowej.  8 maja 1945roku hitlerowskie Niemcy podpisały akt bezwarunkowej kapitulacji, kończąc tym samym trwającą od 1 września 1939 roku wojnę w Europie. 

            O pozostałych wydarzeniach pisać będziemy w następnych tygodniach.

 

                                                                                                       Joanna Cholewa