Kalendarz roku szkolnego

 2023/2024

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Skawinie  informuje, że po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej, Samorządu Uczniowskiego  i Rady Rodziców ustalone są dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych:

 

  • 02.11. 2023 r. – czwartek
  • 03.11. 2023 r. – piątek
  • 02.05.2024 r. – czwartek
  • 14.05.2024 r.   – wtorek -egzamin ósmoklasisty 
  • 15.05.2024 r.   – środa – egzamin ósmoklasisty 
  • 16.05.2024 r.  – czwartek – egzamin ósmoklasisty 
  • 31.05.2024 r. – piątek po Bożym Ciele

 

KALENDARZ  PRACY  SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2(zobacz …)                                                                                                                                               

 

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2023/2024

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 4 września 2023 r.

 

Podstawa prawna– § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn. zm.).
Zimowa przerwa świąteczna

 

23 – 31 grudnia 2023 r.

 

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).
Ferie zimowe 12 – 25 lutego 2024 r.

 

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).
Wiosenna przerwa świąteczna

 

28 marca– 02 kwietnia 2024 r.

 

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).
Egzamin ósmoklasisty Termin główny

Język polski  14 maja 2024 r.
Matematyka  15 maja 2024 r.
Język obcy  16 maja 2024 r.

Ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Podstawa prawna:art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 1327, z późn. zm.);§ 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu  ósmoklasisty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1361).

Termin dodatkowy

Język polski 10 czerwca 2024 r.
Matematyka 11 czerwca 2024 r.
Język obcy 12 czerwca 2024 r.

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 

21 czerwca 2024 r. Podstawa prawna:
§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).
Ferie letnie

 

22 czerwca – 31 sierpnia 2024 r.

 

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowejz dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).