Konsultacje

 DLA RODZICÓW

w roku szkolnym 2017/2018

W bieżącym roku szkolnym indywidualne konsultacje dla rodziców organizowane są według indywidualnych potrzeb po wcześniejszym ustaleniu na linii Nauczyciel–Rodzic.