Projekt

 

 

języki1„EUROPEJSKI DZIEŃ JĘZYKÓW 2014” jest wynikiem współpracy kilkudziesięciu nauczycieli z całej Europy w ramach europejskiego programu eTwinning. Polegał na przygotowaniu przez uczniów pocztówek/kartek z okazji Europejskiego Dnia Języków z pozdrowieniami w języku ojczystym oraz wysłaniu ich do szkół podstawowych i ponadpodstawowych z różnych krajów europejskich pocztą tradycyjną. W rezultacie, na adres naszej szkoły przysłanych zostało około 100 pocztówek z pozdrowieniami m.in. z Wielkiej Brytanii, Niemiec, Danii, Hiszpanii, Włoch, Turcji, Grecji, Czech, Słowacji, Holandii, Islandii, Finlandii, Bułgarii, Rumunii, Chorwacji, Słowenii, Francji, Litwy, Polski i Węgier. Wszystkie nadesłane kartki wyeksponowano na blejtramie dnia 26 września – obchody Europejskiego Dnia Języków. Przez kolejne trzy tygodnie cała społeczność uczniowska miała okazję dać się zainspirować językowo i poznać kilka słówek w nieznanym nam języku, a także udać się w podróż do przepięknych zakątków Europy.

P1060432  P1060436

   Koordynator projektu

 Wiesława Kozieł